Regulamin

Regulamin

Zapoznaj się z naszym regulaminem

 

Oddanie odzieży do prania jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu pralni przez klienta.

Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za guziki, zamki, klamry, fliselinę, ściągacze gumowe, wady materiału, poduszki, krawaty.

Pralnia przyjmuje do prania chemicznego wyłącznie odzież posiadającą oznakowanie fabryczne lub wskazujące na sposób prania chemicznego. Do prania wodnego przyjmujemy wyłącznie rzeczy posiadające odpowiednie oznaczenie. W innym przypadku odzież przyjmujemy na odpowiedzialność klienta.

Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z odzieży, szczególnie gdy plamy są stare lub były uprzednio zapierane.

Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w odzieży, których nie można było przewidzieć przed jej przyjęciem, a wynikające z niedostatecznej trwałości farbowania, napisów drukowanych, zbiegania się materiału, impregnacji i innych ukrytych wad.

Pralnia nie odpowiada za wady wynikłe podczas procesu czyszczenia garderoby z oznakowaniem PA, a spowodowane zastosowaniem przez producenta materiałów, które nie nadają się do tego rodzaju oznakowania.

Futra naturalne, suknie ślubne oraz odzież dwukolorowa w tym czarno-biała, czyszczone są wyłącznie na odpowiedzialność klienta.

Niezależnie od podstawy prawnej, o ile pralnia podnosi odpowiedzialność, klient ma prawo zażądać ekwiwalentu pieniężnego. Za rzecz pralnia odpowiada w wysokości obecnej wartości, nie więcej jednak niż 10-krotna wartość wykonywanej usługi podstawowej.

W przypadku nie odebrania odzieży w ciągu pół roku od wyznaczonego terminu, zostaje ona oddana na cele dobroczynne.

Pralnia może odmówić wykonania usługi przed przyjęciem odzieży lub odstąpić od usługi, gdy jej wykonanie okaże się niemożliwe.

Prawo do reklamacji przysługuje w dniu odbioru garderoby. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń w chwili odbioru odzieży oznacza brak zastrzeżeń ze strony klienta co do jakości wykonanej usługi i nie może stanowić w przyszłości podstawy do roszczeń reklamacyjnych.

Odzieży bez paragonu-zlecenia nie wydajemy.

Ekologiczna Pralnia Chemiczna "Bartek"

Najprostszy sposób na czystą i pachnącą odzież.
🏠 Wojska Polskiego 4, 69-100 Słubice
📞 +48 664 121 888

Godziny Pracy

Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 17:00
Sobota: 09:00 - 13:00
Niedziela: nieczynne